Maskin park og Faciliteter

Vi har 3 maskin, to "nye" Pisten Bully 100 og en gamel bred parkmaskin som vi låner av P-E Rønn.

Vi har bygget flere lavoer og utedoer og har satt ut over 20 benker.

Vi har verksted sammen med Gålå Alping slik at vi kan gjøre mye vedlikehold selv.

Maskin 1

Maskin 2

maskin 3

Lavo 1

Lavo 2

Utedo 1

Verkstedet

Styring på den nye maskinen

Dashbord på den gamle

Pisten Bully 100

Hydraulikk til fresen

Fresen

På skjærildkampen

Vi har over 3000 skilt satt opp

Furet værbitt