Regnskap for 2021

 • Kart 74 000 kr
 • Hoteller / Fjellstuer 72 500 kr
 • Store hytter 80 000 kr
 • Store hytter u/mva 12 096
 • Sameier 229 860 kr
 • Hytteforeninger 1 225 569 kr
 • Frivillige bidrag fra bygda 298 745 kr
 • Kommunale bidrag 245 000 kr
 • Gålå Idrettsanlegg AS 55 000 kr
 • Sponsorer 226 000 kr
 • Andre inntekter 90 000 kr
 • Finanskostnader(inntekter) 6 600 kr

totale inntekter 2 602 745 kr

 • Materiell 20 600 kr
 • Lønn 932 660 kr
 • Maskiner og utstyr 1 170 994
 • Driftkostnader 478 491 kr

Totale utgifter 2 602 745kr

Overskudd kr. 12 625 kr

 •  Pr hytte uten utleie 1 582 kr
 • Pr seng utleie hoteller m.flere + mva 500 kr
 • Pr hytte, privat utleie / utleieplikt 4 senger 2 268 kr
 • Pr hytte, privat utleie / utleieplikt 5-8 senger 3 024kr

Regnskap for 2019

 • Kart 43 500 kr
 • Hoteller / Fjellstuer 171 000 kr
 • Store hytter 58 800 kr
 • Sameier 183 800 kr
 • Hytteforeninger 1 154 250 kr
 • Frivillige bidrag fra bygda 128 270 kr
 • Løse hytter 231 350 kr
 • Kommunale bidrag 183 000 kr
 • Gålå Idrettsanlegg AS 110 000 kr
 • Sponsorer 161 500 kr
 • Andre inntekter 218 000 kr
 • Finanskostnader(inntekter) 9813 kr

totale inntekter 2 653 283 kr

 • Materiell 28 018 kr
 • Lønn 941 537 kr
 • Driftkostnader 1 529 878 kr

Totale utgifter 2 2 499 433 kr

Overskudd kr. 2 950 kr