Regnskap for 2019

 • Kart 43 500 kr
 • Hoteller / Fjellstuer 171 000 kr
 • Store hytter 58 800 kr
 • Sameier 183 800 kr
 • Hytteforeninger 1 154 250 kr
 • Frivillige bidrag fra bygda 128 270 kr
 • Løse hytter 231 350 kr
 • Kommunale bidrag 183 000 kr
 • Gålå Idrettsanlegg AS 110 000 kr
 • Sponsorer 161 500 kr
 • Andre inntekter 218 000 kr
 • Finanskostnader(inntekter) 9813 kr

totale inntekter 2 653 283 kr

 • Materiell 28 018 kr
 • Lønn 941 537 kr
 • Driftkostnader 1 529 878 kr

Totale utgifter 2 2 499 433 kr

Overskudd kr. 2 950 kr