BUDSJETT FOR 2019

Budsjett for 2019
Inntekter Sum
Kart kr 37 750
Hoteller / Fjellstuer kr 183 600
Store Hytter kr 148 550
Sameier kr 160 000
Hytteforeninger kr 934 100
Frivillige bidrag fra bygda kr 211 900
Løse hytter kr 187 025
Kommunale bidrag kr 181 000
Gålå Idrettsanlegg AS kr 40 000
Sponsorer kr 161 500
Andre inntekter kr 115 550
Finanskostnader(Inntekt) kr 12 272
Totale inntekter kr 2 373 247
Utgifter Sum
Materiell kr 106 648
Lønn kr 820 274
Maskiner og utstyr kr 1 053 895
Driftskostnader kr 381 087
Totale Utgifter kr 2 361 904
Overskudd kr 11 343